آرشیو ماهانه: مرداد ۱۳۹۵

سیارات 6 ۰

طلوع خورشید در سیارات مختلف

تصاویر دیدنی از طلوع خورشید در سیارات مختلف منظومه شمسی را مشاهده میکنید. عطارد عَطارُد یا تیر کوچک‌ترین و نزدیک‌ترین سیاره به خورشید در منظومهٔ خورشیدی است. سطح رو به خورشیدِ سیارهٔ عطارد، به‌دلیل...