آرشیو ماهانه: آذر ۱۳۹۲

جزیره سوکوترا 1 ۱

تصاویر دیدنی از جزیره سوکوترا در اقیانوس هند

تصاویر دیدنی از جزیره سوکوترا در اقیانوس هند را مشاهده میکنید. این جزیره میان میان دو قارهٔ آسیا و آفریقا قرار دارد. جزایر سوکوترا، زیست‌بومی بسته‌است، به همین دلیل گونه‌های جانوری و گیاهی منحصر به...