آرشیو ماهانه: تیر ۱۳۹۲

خزندگان 1 ۰

تصاویر فوق العاده دیدنی از چشمان خزندگان

تصاویر فوق العاده دیدنی از چشمان خزندگان را مشاهده میکنید. خَزَندِگان از مهره‌داران خونسرد هستند. دنیای خزندگان از دوزیستان به‌شمار می‌آیند. خزندگان اولین جانورانی هستند که توانسته‌اند زندگی در خشکی را بطور کامل تحمّل...

ابر 9 ۰

تصاویر دیدنی ابرها از فضا

تصاویر دیدنی ابرها از فضا را مشاهده میکنید. ابر توده‌ای متراکم از بخار است که در طبقات پایینی و میانی اتمسفر تشکیل می‌شود. عناصر تشکیل دهنده این توده بخار همان عناصر تشکیل دهنده مایعات...