آرشیو ماهانه: بهمن ۱۳۹۱

Peter Callesen (1) ۱

مجسمه های مینیاتوری باورنکردنی از کاغذ

پیتر کالسن هنرمند برجسته سازی مجسمه های مینیاتوری کاغذی میباشد، پیتر کالسن کاغذ را به مجسمه های سرزنده، مردم، حیوانات و شکل هایی پیرامون طبیعت تبدیل می کند. پیتر کالسن به کاغذ سفید A4...